OKI005 Group meeting pod with touchdown - Spaceoasis

Okinawa Range